Đồng Phục Quản Lý

Đồng phục quản lý khách sạn giúp tạo nên sự thống nhất, đồng bộ trong trang phục của nhân viên quản lý, giúp khách hàng dễ dàng nhận ra và liên hệ với nhân viên trong trường hợp cần thiết.