Đồng Phục Công Nhân

Đồng phục công nhân là một loại quần áo được thiết kế để bảo vệ người lao động khỏi các nguy hiểm trong môi trường làm việc. Những nguy hiểm này có thể bao gồm các chất hóa học, vật liệu độc hại, lửa, nhiệt độ cao, tia UV, bụi, ... Quần áo bảo hộ lao động có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ sản xuất đến xây dựng và y tế.